Az oldal használatával hozzájárul a cookie-k használatához.

A KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. új vezetése olyan közös értékek, vállalati célkitűzések mentén kívánja a szervezeti működést megvalósítani, melynek eredményeként társaságunk fenntarthatóan és gazdaságosan tud működni. Elköteleztük magunkat amellett, hogy a társaságot a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása érdekében, annak tárgyi és személyi feltételeit megteremtve működtetjük.

Szervezeti értékrendszerünk az alábbi 7 alapértékre épül, melyek meghatározzák mindennapjainkat:

  • transzparencia,
  • szakmaiság,
  • eredményorientáltság,
  • felelősségvállalás,
  • elfogadás,
  • csapatmunka,
  • lojalitás.

Transzparencia

Társaságunk törekszik az átláthatóságra mind az operatív működés területén, mind a szolgáltatási folyamatainkban. Az üzleti tisztességet, átlátható működést minden partnerünkkel szemben kiemelten fontosnak tartjuk.

Szakmaiság

A társaság tevékenységének minden területén elköteleztük magunkat a magas színvonalú szakmai tudás és igényesség mellett, elismerjük és tiszteletben tartjuk egymás szakmai hozzáértését. Vállalatunk minden munkavállalója folyamatosan fejleszti szaktudását és tapasztalatait. Tiszteljük a hagyományokat, és az azok ismeretén alapuló tudást, ahogyan a készségeket és képességeket, hozzáértést, valamint a szakmai alázatot egyaránt.

Eredményorientáltság

Az eredményorientált vállalati kultúra előreviszi az egyént, és ez által a társaságot is; ennek megteremtése a munkahelyek megtartásának és a társaságok jövőjének alapja. Kiemelt célunk a megrendelői igények teljes mértékű kielégítése, ezért működésünk alapja az eredményorientált szemlélet. Üzleti partnereinkkel hosszú távú és mindkét fél számára kölcsönösen előnyös kapcsolatok építésére törekszünk. A teljesítményt mind egyéni, mind szervezeti szinten ösztönözzük, rendszeresen mérjük és kiértékeljük.

Felelősségvállalás

Felelős működésünk alapja, a megváltozott munkaképességű személyek munkahelyének záloga a stabil gazdálkodás; célunk továbbá fő tevékenységünk által a megváltozott munkaképességű emberek életének segítése. A fenntartható, felelős működés irányelveit beépítjük a társaság működésének minden szintjén.

Elfogadás

Társaságunk elkötelezett az iránt, hogy erősítsük a foglalkoztatásban a diszkriminációmentességet, és hogy az alkalmazottaink számára biztonságos munkakörnyezetet biztosítsunk. A megkülönböztetés tilalma vonatkozik a munkavállalók bárminemű – különösen koruk, nemük, családi állapotuk, nemzetiségük, fajuk, anyanyelvük, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, szexuális irányultságuk, vagy foglalkoztatási jogviszonyuk miatti – diszkriminációjára. Kiemelt célunk a fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci részvételének elősegítése, s ezen keresztül a társadalmi részvétel erősítése.

Csapatmunka

Társaságunk legfontosabb erőforrásai az itt dolgozó emberek. Eredményeinket céltudatos csapatmunka révén érjük el, melynek során érvényre jut az egyén felelősségvállalása és elkötelezettsége, valamint az egymás iránti bizalom és tisztelet.

Lojalitás

Kiszámítható és hosszú távú együttműködésre törekszünk vevőinkkel és a társaság működésében érdekelt csoportokkal. Közös célunk és érdekünk egy olyan közösség kialakítása, mely a bizalomra, sikeres együttműködésekre és a biztos jövőre épül, amellyel a további, megváltozott munkaképességű dolgozó munkahelyteremtésének záloga.